ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar1.1. comienzoshop.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No.242 35110 Karabağlar/İZMİR  adresinde mukim CMZ Tekstil San. Ve Tic. LTD. Şti. (Bundan böyle “comienzo” olarak anılacaktır). 

1.2 İinternet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
İş bu sözleşme, siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir. 


2.Sözleşmenin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, comienzoshop.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile yukarıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 


3.Tanımlar

3.1. ÜYE: Comienzo’dan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, comienzo tarafından üyelikleri onaylanarak comienzo’a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile comienzoshop.com.tr .da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi comienzoshop.com.tr’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. Comienzo’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Comienzo üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 
3.2. KULLANICI: Comienzo’a ait comienzoshop.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 
3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ :ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Comienzo’a SMS (kısa mesaj) göndermesi ile Comienzo’un KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 
3.4. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: comienzoshop.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Comienzo arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 


4.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Comienzo’un, comienzoshop.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. comienzoshop.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Satış Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 
4.2. Comienzo’un comienzoshop.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.comienzoshop.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye Comienzo adına ayıpsız olarak teslimidir.
4.3. Comienzo, comienzoshop.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği comienzoshop.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 
4.4. comienzoshop.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Comienzo tarafından belirlenecek olan ve comienzoshop.com.tr’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Comienzo, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin comienzoshop.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 
4.5. ÜYELER ya da KULLANICILAR, comienzoshop.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, comienzoshop.com.tr’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 
4.6. Üye, comienzoshop.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından comienzoshop.com.tr’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, comienzoshop.comtr’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
4.7. ÜYELER ya da KULLANICILAR, comienzoshop.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 
4.8. Comienzo, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye comienzoshop.com.tr web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
4.9. Comienzo tarafından www.comienzoshop.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
4.10 .ÜYELER ya da KULLANICILAR, comienzoshop.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
4.11. Comienzo, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, comienzoshop.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Comienzo'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
4.12. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Comienzo’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Comienzo’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
4.13. comienzoshop.com.tr internet sitesi yazılımı ve tasarımı Comienzo mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. comienzoshop.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
4.14. Comienzo, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Comienzo’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Comienzo’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 
4.15. Comienzo, comienzoshop.com.r mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, comienzoshop.com.tr üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. comienzoshop.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler comienzoshop.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile comienzoshop.com.tr’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. comienzoshop.com.tr’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Comienzo’un comienzoshop.com.tr’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 
4.16.Comienzo, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve comienzoshop.com.tr kullanma koşulları ile comienzoshop.com.tr’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, comienzoshop.com.tr’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, comienzoshop.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. comienzoshop.com.tr kullanımı ya da comienzoshop.com.tr’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 
4.17. comienzoshop.com.tr’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla comienzoshop.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin, comienzoshop.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Comienzo ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin comienzo.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Comienzo’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
4.18. Comienzo, comienzoshop.com.tr üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Comienzo aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, comienzoshop.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 
4.19. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Comienzo tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Comienzo; Comienzo hizmetleri, Comienzo bilgileri, Comienzo telif haklarına tâbi çalışmaları, Comienzo ticari markaları, Comienzo ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 
4.20. Taraflar, Comienzo’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
4.21. Comienzo, comienzoshop.com.tr’a erişilmesi, comienzoshop.com.tr’un ya da comienzoshop.com.tr’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Comienzo, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Comienzoshop.com.tr’a erişilmesi ya da comienzoshop.com.tr’un kullanılması ile Comienzo’un kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
4.22. Comienzo, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Comienzo, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder. 


5.Sözleşmenin Feshi

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. comienzoshop.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ ların işbu sözleşmeyi ya da comienzoshop.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle comienzoshop.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir. 


6. Mücbir Sebep

Comienzo, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, comienzoshop.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle comienzo’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler. 


7. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve comienzoshop.com.tr’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflarda İzmir - Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.8. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Comienzo, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek comienzoshop.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.